Program "Manual Kreacji"

Segment 1

Dzień 1

Opis co jest w tej lekcji krótki.

Ćwiczenie 1

pdf